Psychotherapiepraktijk
Birgit de Cnodder
 
 
 

Aanbod

Ik werk vanuit zowel het systemisch als het psychoanalytisch kader. De kaders vullen elkaar aan. We leven immers allemaal op een of andere manier in relaties en beide perspectieven houden zich juist daarmee bezig: intermenselijke relaties. Het zijn onze relaties die ons leven betekenis geven maar juist onze belangrijkste relaties worden vaak bemoeilijkt door onze eerdere ervaringen. Die ervaringen beïnvloeden hoe je tegen anderen en hun bedoelingen aankijkt, vaak veel sterker dan je zou willen.

Beide manieren van therapie geven zijn wetenschappelijk goed onderbouwd. Als je daar meer over wil lezen, kan je informatie vinden in de factsheets systeemtherapie en psychoanalytische psychotherapie (kijk in je downloads).Individuele psychotherapie

Samen met jou ga ik op zoek naar waarom je deze klachten hebt op dit moment en hoe de manier waarop je er mee omgaat je hindert om ze achter je te laten. Wat zijn aanhoudende patronen in je leven die je in de weg zitten? Hoe zijn ze ontstaan, en hoe kan je ze vervangen door andere, prettigere manieren van met de dingen omgaan? Welke motieven liggen er aan je handelen ten grondslag, welke ken je, van welke ben je je misschien niet zo bewust?

Ik maak gebruikt van zowel inzichtgevende als steunende en structurerende technieken. Ik hou in de gaten dat jouw therapie effect heeft op jou, maar zeker ook op de mensen in je omgeving. Veranderen doe je immers eigenlijk nooit alleen.

Voor wie?

Wanneer je kampt met:

 • Moeilijkheden in aangaan of onderhouden van vriendschappen en relaties
 • Psychische klachten na nare ervaringen / trauma’s
 • Chronische schuld- en schaamtegevoelens
 • Identiteitsvragen en levensfaseproblematiek
 • Spanningsklachten, stressklachten en burnout
 • Moeilijkheden die te maken hebben met je werk of opleiding
 • Aanhoudende angstklachten als faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen
 • Aanhoudende gevoelens van somberheid, depressieve gevoelens
 • Ingewikkelde rouw na een ingrijpend verlies

 Je moet 18 jaar of ouder zijn
Partnerrelatietherapie

Een leuke relatie geeft kleur aan je leven. Het brengt geborgenheid en levendigheid. Een relatie is echter ook vaak hard werken en niet zo vanzelfsprekend. Aanhoudende ruzies, zich steeds herhalende discussies, het gevoel dat de ander vlak bij is maar toch mijlenver weg, diep wantrouwen, oude kwetsuren die steeds maar weer boven komen: het zijn allemaal dingen die in de weg zitten om het fijn te hebben met elkaar. In een relatietherapie ga ik met jullie aan de slag om uit de vastzittende patronen te komen. We zoeken naar hoe je het hier en nu anders kan doen. Maar ook in een relatietherapie komen vragen naar voor als: wat breng je mee uit je geschiedenis, hoe zit je dat in de weg in het contact met je huidige partner? Hoe kan je samen afrekenen met wat je allebei meebracht aan ballast? Hoe kan je over en weer mildheid gaan voelen?

Voor wie?

Wanneer ...

 • Jullie steeds maar weer in dezelfde ruzies terecht komen en gesprekken makkelijk uitmonden in verwijten en beschuldigingen
 • De relatie onveilig voelt
 • De levendigheid in de relatie mist en het leven een sleur geworden is
 • Er een derde in het spel is
 • Het vertrouwen weg is
 • Jullie verwijdering voelen en eenzaamheid is binnengeslopen
 • Er aanhoudende spanning is, de sfeer misschien zelfs vaak explosief is
 • Jullie vooral ouder zijn maar geen partners meer
 • Jullie niet meer vrijen of dat niet meer gaat zoals je dat zou willen
 • Eén van jullie psychische problemen heeft en jullie een manier zoeken om hier samen mee om te gaan.
 • Er ingrijpende gebeurtenissen hebben plaats gevonden waar je zó verschillend mee omgaat dat je elkaar dreigt kwijt te raken
 • Jullie niet weten of jullie nog wel samen verder willen en je begeleiding wil bij het nemen van een besluit.Leertherapie

Leertherapie is tijdens je opleiding één van de grootste cadeaus maar in veel gevallen tegelijk een ingewikkelde en soms pijnlijke klus om te klaren. Het verdient zorgvuldig maatwerk in een veilige context en het is precies dat wat ik nastreef.

Voor wie? 

      1. Professionals in opleiding tot:

 • psychotherapeut
 • psychiater
 • systeemtherapeut
 • verpleegkundig specialist

      2. Professionals die:

 • de behoefte voelen om een of meerdere eigen thema's verder uit te diepen
 • een gerichte vraag t.a.v. eigen tegenoverdracht hebben
Supervisie

 • Algemeen (opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog)
 • Algemene vorming (Psychotherapie opleiding)
 • Systeemtherapie
 • Inzichtgevende psychotherapie
 • Persoonlijkheidsdiagnostiek
 • Teamsupervisie
 • Korte trajecten n.a.v. een gerichte vraag

Supervisie bied je de kans om gericht te leren, op geleide van jouw specifieke leerbehoefte. Goede supervisie verrijkt. Zo nu en dan ontregelt het je een beetje. Je kan pas leren in een context waarin je voldoende op je gemak bent om jezelf toe te staan om niet alles te weten, niet alles te kunnen; een context waarin je nieuwsgierig kan zijn en je vaardiger mag worden bij een supervisor die waardering heeft voor wat je al kan en je plezier deelt in je vorderingen.

    Voor wie?

 • Psychotherapeuten en psychiaters in opleiding of ten behoeve van herregistratie in deze disciplines
 • Systeemtherapeuten in opleiding
 • Gezondheidszorgpsychologen in opleiding
 • Teams werkzaam in ambulante of klinische setting


 


 

 

 

Onderwijs

 • Op WO en postdoctoraal niveau
 • Mijn specialismen zijn: partnerrelaties en relatietrauma's, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, autisme, relationeel geweld,  (vroege) hechtingsproblematiek, gehechtheid bij autisme, ASS en persoonlijkheidVoor wie?

 • In company trainingen voor teams in de geestelijke gezondheidszorg
 • Cursus op maat op basis van een concrete vraag
Mail me als je snel meer informatie wil