Psychotherapiepraktijk
Birgit de Cnodder
 
 
 

Over mij

Het vak van psychotherapeut is voor mij een ambacht. Het vraagt naast kennis en kunde ook creativiteit en  een persoonlijke toets. Dit vak nodigt me uit tot voortdurende nieuwsgierigheid; naar nieuwe wetenschappelijke inzichten maar vooral naar wat van dag tot dag met mij gedeeld wordt, telkens weer, door de dagelijkse hoofdrolspelers in mijn werkweek: mijn cliënten. Zij vertrouwen zich toe aan me, verrassen me vaak met wat nergens in boeken staat. Zij dagen me uit om buiten de kaders te denken en me te realiseren dat maatwerk de norm moet zijn. Het contact met cliënten vind ik een voorrecht, het werk met hen een uitdaging, en een bron van plezier en inspiratie.

Nieuwe collega's opleiden, jonge mensen begeleiden en wegwijs maken in dit mooie maar soms best ingewikkelde vak: dat is mijn passie. Ik heb zelf in de loop van mijn carrière al veel opleiding mogen volgen en doe dat tot op heden. Ik heb het altijd leuk gevonden om naast de praktijk ook zelf onderwijs en opleiding te geven. Met het toenemen van mijn ervaring als psychotherapeut en systeemtherapeut ben ik dat steeds meer gaan doen en heb ik het pallet van onderwijsactiviteiten uitgebreid. Naast onderwijs ben ik supervisie gaan geven en ben ik leertherapeut geworden. Ik vind het ontzettend leuk om te kunnen bijdragen aan de vorming van nieuwe collega's. Telkens weer kan het me verwonderen hoeveel verschillende wegen er zijn om te bewandelen, en hoe mensen hun weg en eigen stijl vinden. Steeds weer ervaar ik het als een privilege om een eindje met hen samen te mogen lopen.
Samenwerkingsverbanden en Kwaliteitsbewaking

Ik volg uiteraard de vereiste bijscholingen voor herregistratie bij de diverse beroepsverenigingen waar ik lid van ben. De belangrijkste kwaliteitsbewaking zit voor mij echter in de samenwerking met een aantal collega's. Ik hou van werken in een team en streef ook in in mijn eigen praktijk naar samenwerking met collega's. We komen geregeld samen, consulteren elkaar, wisselen informatie uit en houden elkaar scherp. De collega's waar ik veel mee samenwerk delen mijn belangstelling voor het systemische en het psychoanalytische en hebben tegelijk deels andere expertisen dan ikzelf. Daarmee kunnen we in gezamenlijkheid bouwen op een hele brede en stevige basis van kennis en ervaring.

Mijn praktijk heeft een kwaliteitsstatuut. Ik houd mij aan de kaders van de wet- en regelgeving die voor mijn beroepsuitoefening van toepassing zijn. De belangrijkste zijn:

  • de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
  • de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)
  • de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
  • de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector)
  • de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg)
  • de Beroepscode voor psychotherapeuten
  • het tuchtrecht

 Publicaties

2017: Roelofsen, B., Salveda, S., Cnodder, de, B., Verschuur, J., Bult, C. Prins, R. en Brummelaar, M. (2017). Handboek voor het toepassen van de online module relationeel geweld. KFZ uitgave

2015: Hechting en relationeel geweld. In: F. Koenraadt, K. ’t Lam, L. Eurelings-Bontekoe, M. Lancel (red) (2015). Hechting of hechtenis? Uitgeverij Wolf Legal Publishers, Oisterwijk, pp 161-177; in 2017 in geüpdatete versie verschenen in GGZWetentschappelijk.

2012: Incidentanalyse bij symmetrisch relationeel Geweld. Een diagnostisch en therapeutisch instrument in partnerrelatietherapie. Tijdschrift voor psychotherapie. 38, 88-103

2010: Geweld samen te lijf. Groepsbehandeling voor paren die kampen met relationeel geweld. Tijdschrift voor Systeemtherapie 4, 23-249

2008: Waarom zijn adolescenten en stiefgezinnen vaak zo’n explosieve cocktail? Stiefband, 62 en 63Onderwijsactiviteiten

Een deel van het lesmateriaal is te bekijken via slideshare. Klik op de afbeelding om de documenten te openen.


2022 : psychoanalytische relatietherapie: webinar
2020- heden: transference focused psychotherapie, werken in de overdracht. Lesdagen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog


2020 - heden: basiscursus systeemtherapie. Lesdagen voor de opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog.


2020 - 2022: Autisme en persoonlijkheid. Lesdagen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog
2019: Autisme en gehechtheid
2019 - 2021: Autisme herkennen, begrijpen en behandelen. Lesdagen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog


2016-2018: Systemisch werken bij huiselijk geweld: risicotaxatie, diagnostiek en indicatiestelling. Onderdelen van een 4 daagse training voor professionals
2016: Waarom blijven die twee toch bij elkaar? Een workshop over systemisch kijken naar huiselijk geweld. Huisartsencongres 28 januari 2016
2015: NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden: college 'relaties en geweld'.


2014: Vaderschap en plegerbehandeling: over vaderschap bij huiselijk geweld. Congres onmachtige vaders Kopland, 19 mei 2014
2013: Hechting en huiselijk geweld. Congres hechting of hechtenis, 4 oktober 2013
2012: Aan mijn lijf geen polonaise. Behandeling bij huiselijk geweld. Nascholing voor verzekeringsartsen, 11 oktober 2012                                                              

2012: AFPN, een vreemde eend in de bijt? Onderdeel ‘relationeel geweld’. Nascholing voor huisartsen, 14 februari 2012


2011 tot 2016: Relationeel geweld: over een systeemgerichte benadering, en waarom dat zinvol is. Voorlichting voor gemeentebestuur Groningen, OGGZ en Veilig Thuis. 

2010: Aanpak van relationeel geweld: samen tenzij. 2 daagse training voor MJD

2007-2009: onderwijs huisartsenopleiding

Communicatie huisarts - specialist; Counselen in de huisartsenpraktijk; Genogrammen; Het familiegesprek; Forensische patiënten in de huisartspraktijk