Psychotherapiepraktijk
Birgit de Cnodder
 
 
 

Praktische informatie: werkwijze en vergoeding

Werkwijze individuele psychotherapie en partnerrelatietherapie

Aanmelding & kennismaking

Via het contactformulier kan je zelf contact met mij opnemen of je huisarts kan je aanmelden. In beide gevallen bel ik je eerst en bekijk ik met je of je bij mij aan het juiste adres bent. Als dat het geval lijkt, maken we een afspraak voor een intake.

Als je gebruik wil maken van je verzekering, ontvang ik graag van tevoren de verwijsbrief van je huisarts. Daarin moet expliciet staan dat het SGGZ betreft. Bij een aanmelding voor partnerrelatietherapie kan ik op basis van dit gesprek niet altijd al uitsluitsel geven of vergoeding via de verzekering een mogelijkheid zal zijn.

De verwijsbrief, welke informatie moet die mininaal bevatten?

 • je naam, adres en geboortedatum
 • vewijzing naar de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)
 • het vermoedan van klachten die onder een DSM5 classificatie vallen
 • AGB-code van je huisarts
 • Dat je verwezen wordt naar B. de Cnodder, Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut

Via de link vind je


 

Intake & diagnostiek

Individuele psychotherapie

Tijdens de intake brengen we samen je huidige klachten in kaart, hoe je naar jezelf en anderen kijkt en wat je hindert om je leven op prettige wijze te leven. Vaak gaat dat om patronen die je ondanks jezelf herhaalt. Ik bekijk samen met je wat je zou willen bereiken en of mijn manier van werken past bij jou en je hulpvraag. De intake kan uit meerdere gesprekken bestaan. Soms zal ik je vragen om je partner of gezin mee te brengen. Een enkele keer zal ik een collega psychiater of psycholoog consulteren en / of vragen om aanvullend onderzoek. Uiteraard gaat dat in overleg met jou. Op basis van de intake breng ik een advies uit. Als je je daar in kan vinden, leggen we waar we aan gaan werken vast in een behandelplan. Daarvan breng ik je verwijzer in principe op de hoogte, tenzij je dat niet wil. Mochten we samen tot de conclusie komen dat mijn aanbod toch niet past bij wat je zoekt, zal ik, eventueel in overleg met je verwijzer, kijken of ik iemand kan adviseren die wellicht beter bij jou en je vraag past. Dat is vrijblijvend. Ik sluit de DBC daarna.

Als je de therapie zelf betaalt, breng ik de het eerste gesprek alleen in rekening als jullie daarna verder gaan met mij.

Partnerrelatietherapie

Tijdens de intake kijk ik samen met jullie waar jullie tegen aan lopen, wat het zo moeilijk maakt in jullie relatie en in welke patronen jullie vast lopen en wat de aanleiding daartoe is. In die aanleiding zit soms een reden om een DBC-traject in te zetten. In dat geval krijgen jullie de therapie vergoed. Dat is lang niet altijd het geval. Dat betekent dan dat jullie de therapie zelf moeten betalen. In elk geval kijk naar wat jullie zouden willen bereiken en of mijn manier van werken bij jullie en jullie hulpvraag past.


Mochten we samen tot de conclusie komen dat mijn aanbod toch niet past bij wat jullie zoeken, zal ik, eventueel in overleg met de verwijzer, kijken of ik iemand kan adviseren die wellicht beter bij jullie en jullie vraag past. Dat is vrijblijvend. Ik sluit de eventuele DBC daarna.

Als jullie de therapie zelf betalen, breng ik de het eerste gesprek alleen in rekening als jullie daarna verder gaan met mij.Therapie & evaluatie

Individuele psychotherapie

Ik werk zo lang als nodig maar zo kort mogelijk met je. Veel van mijn cliënten komen echter bij mij nadat ze eerst andere therapieën geprobeerd hebben. Het is mijn ervaring dat trajecten vaak 1 tot 2 jaar duren, soms langer. De passende frequentie varieert van 1 keer per 2 weken tot 2 keer per week. Ik bespreek dat met je als we het behandelplan onder de loep nemen en streef er naar een vast tijdstip en ritme. Afbouwen doen we in overleg. Ik evalueer tussentijds geregeld met je. Je mag rekenen op 1 keer per 3 tot 6 maanden. Na 12 maanden breng ik, als je het daar mee eens bent, ook de huisarts of verwijzer op de hoogte van de voortgang.

Partnerrelatietherapie

Ik werk zo kort mogelijk maar zo lang als nodig met jullie. De duur van een relatietherapie varieert sterk. Relatietherapieën starten vaak met een frequentie van 1 keer per week of 1 keer per 2 weken. Dat spreken we af als we het behandelplan doornemen. Ik streef naar een vast tijdstip en ritme. Ik bouw in overleg met jullie af. Ik evalueer tussentijds geregeld met je jullie. Je mag rekenen op 1 keer per 3 tot 6 maanden. Na 12 maanden breng ik, als je het daar mee eens bent, ook de huisarts of verwijzer op de hoogte van de voortgang.Afronding van een therapie

Afronding gebeurt in overleg met je / jullie. Ik breng je verwijzer op de hoogte van het resultaat van de behandeling en sluit de DBC als die er is. In dt geval krijg je kort daarna bericht over de financiële afhandeling.


Wijze van contact

De meeste therapiecontacten vinden face to face plaats als dat kan. Met de coronacrisis is gebleken dat beeldbellen voor veel cliënten een prima alternatief is en dat een aantal er zelfs de voorkeur aan geeft. Logistieke overwegingen wegen dan zwaar door. Als dat voor jou of jullie ook zo is, kan je dat aangeven. Ook na de versoepeling van de maatregelen zal ik deze wijze van werk blijven aanbieden.


Spoed & Crisissituaties

Als je erg crisisgevoelig bent, zal ik je in principe niet in behandeling nemen omdat ik buiten kantoortijden niet de beschikbaarheid kan bieden die dat vergt. Als er tijdens je behandeling toch een crisissituatie ontstaat, maak ik daar afspraken over met je. Ook dan zal je buiten kantoortijden gebruik moeten maken van de huisartspost en de crisisdienst. Zij borgen 24-uurs zorg en bereikbaarheid.

Dokterswacht Friesland
0900 – 112 7 112
https://www.dokterswacht.nl

Doktersdienst Groningen
0900 – 9229
http://www.doktersdienstgroningen.nl

Doktersdienst Drenthe
0900 – 112 0 112
https://www.chd.nl Kosten en vergoeding individuele psychotherapie

 • (gedeeltelijke) vergoeding via je zorgverzekering
 • Je eigen bijdrage is afhankelijk van je polis en verzekeringsmaatschappij; je kan al een idee krijgen van het eventuele verschil door een overzicht van je eigen verzekering te vergelijken met de meest actuele NZA tarieven; ze staan in bijlage 1. E.e.a. hangt ook af van welke DBC geopend wordt en de duur er van.
 • Je eigen risico als je dat nog niet gehad hebt bij andere verstrekte zorg
 • Je hebt hiervoor een verwijsbrief van je huisarts nodig voor SGGZ 


 • Je wil geen DBC? Dat begrijp ik zeker; je therapie wordt dan niet vergoed en je betaalt 100 euro per sessie van 45 minuten directe tijd en 15 minuten administratietijd

Ik werk zonder contracten met verzekeringen. Als je een restitutiepolis hebt, zul je meestal alles vergoed krijgen. Bij een natura-polis zal je eigen bijdrage het verschil zijn tussen de wettelijke NZA-tarieven en de vergoeding door je verzekeraar. Informeer van tevoren goed bij je verzekering hoe dat precies zit voor jouw verzekering! Je krijgt aan het einde van de behandeling  zelf de rekening. Die declareer je en je betaalt vervolgens aan de praktijk. Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor het gehele bedrag, ook als je maar een deel vergoed krijgt. De eventuele eigen bijdrage komt boven op het eigen risico. Om gebruik te kunnen maken van je verzekering, moet aan je dossier een diagnose gekoppeld worden. Sommige mensen vinden dat een onprettig idee. Je kan dit weigeren. Dat betekent echter dat je de therapie niet vergoed kan krijgen. Je betaalt dan dus zelf en je krijgt een maandelijkse rekening.Kosten en vergoeding partnerrelatietherapie

 • Er kan geen DBC geopend worden of je wil geen DBC? Een sessie partnerrelatietherapie duurt 75 minuten. Jullie betalen 150 euro per sessie en ik investeer daarnaast ook 15 minuten administratietijd.


      in enkele gevallen:

 • (gedeeltelijke) vergoeding via je zorgverzekering
 • Je eigen bijdrage is afhankelijk van je polis en verzekeringsmaatschappij; je kan al een idee krijgen van het eventuele verschil door een overzicht van je eigen verzekering te vergelijken met de meest actuele NZA tarieven; ze staan in bijlage 1. E.e.a. hangt ook af van welke DBC geopend wordt en de duur er van.
 • Je eigen risico als je dat nog niet gehad hebt bij andere verstrekte zorg (€385,- in 2020)
 • Je hebt hiervoor een verwijsbrief van je huisarts nodig voor SGGZ

In een aantal gevallen kan voor partnerrelatietherapie ook gebruikt gemaakt worden van de verzekeringspolis. Dat is alleen zo als tenminste één van jullie dusdanige klachten heeft dat ik een diagnose kan stellen die door de verzekeraar erkent wordt en ik dus een dbc, een diagnose-behandelcombinatie- kan openen. Dat is bij de vraag naar partnerrelatietherapie echter lang niet altijd het geval omdat relatieproblemen door de verzekeraars niet erkend worden als een probleem dat in aanmerking komt voor professionele behandeling. De therapie wordt dan niet door je verzekeraar vergoed. Jullie krijgen dan een maandelijks een rekening. Die kan je niet declareren bij de verzekering.


Administratietijd, wat is dat eigenlijk? Van iedere therapie houd ik, zoals de richtlijn voorschrijft, het tijdstip en aantal sessies bij. Maar belangrijker is dat ik over iedere sessie aantekeningen maak waarin ik beschrijf wat we gedaan hebben en stilsta bij je of jullie traject. Administratietijd is eigenlijk vooral 'nadenk tijd', tijd om het maatwerk in ogenschouw te nemen. De administratie in engere zin heb ik voor mijn praktijk uitbesteed. Op die manier kan ik het grootste deel van mijn tijd kan besteden aan mijn cliënten en de inhoud van mijn behandelingen.Werkwijze Leertherapie en supervisie
Aanmelding

Je kan je eenvoudig aanmelden via het contactformulier. Ik neem dan telefonisch contact op om een afspraak te maken.


Kennismaking

Het eerste gesprek is een kennismaking. Dat breng ik alleen in rekening als je daarna met mij verder aan het werk wil gaan. Het telt dan als de eerste sessie.


Traject

Leertherapie

Afhankelijk van je opleiding, duurt een leertherapie 25 tot 50 sessies. Soms heb je gedeeltelijke vrijstelling. Van tevoren spreken we het aantal sessies af en spreken we een vast tijdstip en ritme af.


Supervisie

En supervisiereeks bestaat gewoonlijk uit 25 sessies. Als je voor een supervisiereeks psychotherapie de 25 sessies wil verdelen over 2 supervisoren, moet je 13 sessies per supervisor volgen. Voor een supervisie diagnostiek in het kader van de opleiding tot klinisch psycholoog is geen vast aantal sessies voorgeschreven. We spreken in alle gevallen van tevoren af hoeveel je er bij mij wil volgen.

Ik vraag je om filmopnames te maken van je sessies en die in te brengen.Afronding

Leertherapie

Een leertherapie wordt afgerond na het voorgeschreven aantal sessies. Soms zal ik je adviseren om nog nader naar een aantal dingen te kijken. Verder gaan kan dan eventueel bij mij; mogelijk is het juist meer passend om een collega op te zoeken. Ik bespreek dat met je in alle openheid. In alle gevallen is het een vrijbijvend advies dat ik alleen aan jou uitbreng; ik deel het niet met de opleiding.


Supervisie

Na een supervisiereeks moet ik voor de opleiding een evaluatie / beoordeling schrijven. Dat doe ik de laatste sessie samen met jou. Ik stuur niets op dat je niet gezien hebt. Ik laat ook niets weg waarvan ik vind dat de opleiding dat moet weten.

Je mag er op rekenen dat ik, mocht ik vinden dat e.e.a. niet goed gaat, dat agendeer zodra ik vind dat dat aan de orde is. Ik streef er naar dat je bij de eindevaluatie niet overvallen wordt met dingen die je dan ook niet meer kan bijsturen.Kosten Leertherapie en Supervisie

 • Leertherapie: 100 euro per sessie van 45 minuten
 • Supervisie: 100 euro per sessie van 45 minutenJe krijgt in beide gevallen maandelijks een factuur van mij. De leercliënt of supervisant is eindverantwoordelijke voor de betaling van de facturen.

Als je een leertherapie of supervisiereeks bij mij doet in het kader van een opleiding, zullen de kosten doorgaans vergoed worden door de instelling waaraan je verbonden bent. Je kan de rekening dan doorsturen naar de betreffende administratieve dienst die deze rechtstreeks aan mij betaalt.


 • Teamsupervisie: 200 euro per sessie van 90 minuten exclusief voorbereidingstijd

Doorgaans geef ik teamsupervisie op locatie en breng reiskosten van 0.19 ct / km in rekening. Ik spreek van tevoren af aan wie de rekening gericht kan worden.Als je voor Lentis werkt, moet je van tevoren toestemming hebben voor een leertherapie bij mij. Ook als dat het geval is, zul je de rekening eerst zelf moeten betalen maar je kan daarna declareren bij Lentis i.c. je opleidingsbudget. Doorgaans zul je toestemming krijgen. Voor een supervisietraject geldt hetzelfde; in dit geval moet je beargumenteren waarom de supervisie niet binnen Lentis kan. De toestemming voor een supervisie van mij buiten Lentis om is niet vanzelfsprekend; ik adviseer je om dat van tevoren goed helder te hebben als je wil declareren.

Als je je opleiding afgerond hebt kan je o.a. voor supervisie kiezen i.h.k.v. herregistratie. Voor psychologen geldt dat je dan na afronding het formulier moet laten invullen dat je via de website van de FGzPt kan downloaden.


 

Wachttijden

Op dit moment neem ik geen nieuwe cliënten aan. Ik kan op verzoek wel even contact met je opnemen en je eventueel op de wachtlijst zetten; de wachttijd is ongeveer 6 maanden.Algemene voorwaarden

Sessie afzeggen

Een afspraak die je niet kan nakomen, moet je uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Doe dat bij voorkeur per mail. Bij een annulering korter dan 24 uur van tevoren, breng ik 50 euro in rekening. Een opleidingsinstelling of verzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Deze regeling geldt zowel voor psychotherapie en relatietherapie als voor leertherapie en supervisie.


Privacy

Over elke traject houd ik persoonlijke aantekeningen bij. Voor trajecten die vergoed worden via de verzekering, doe ik dat in een EPD. Die aantekeningen deel ik niet met derden. Als een leertherapie of supervisie in het kader van een opleiding gevolgd wordt, zal ik de door de opleiding vereiste feedback voorzien binnen de door de opleiding voorziene kaders. Alle (schriftelijke) feedback zal ik eerst met je doornemen.


Klachten

Als je een klacht hebt, hoop ik dat je die in eerste instantie met mij bespreekt en dat we er samen uit komen. Als dat onverhoopt niet het geval zou zijn, geldt voor cliënten dat je een beroep kan doen op de klachtencommissie van de NVP. Ben je leercliënt of supervisant, zullen we samen in gesprek gaan met je opleiders.

Als BIG-geregistreerde val ik onder het publiekrechtelijk tuchtrecht. Ernstige overtredingen kunnen gemeld worden bij het regionaal tuchtcollege. Zie: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

 

De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72923105 en de AGB code is 94064995

Wil je meer weten over de algemene voorwaarden en op welke wijze ik je privacy borg? Die vind je in het document 'Privacy statement en algemene voorwaarden'. 


 Disclaimer

Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden